Priser & Info

Priser 2017 – hytter i Randsverk og i Lemonsjøen Fjellpark

Sørlia-appartement – (fra 2 personer) – kr.   990,- pr. døgn
Fjellro-hytte – (fra 2 personer) – kr. 1290.- pr. døgn

Lysebu, Fjellbraaten og Sveadalen hyttene har samme døgnpris som Fjellro.
Døgnprisen øker med kr. 100.- pr døgn pr. person i tillegg for alle 5 overnattingsvarianter.

Sluttrengøring pr enhet, hvis ønskeligt – kr. 990,-
Trollhø – (fra 2 personer)- kr. 1600,- pr. døgn
Døgnprisen øker med kr. 100.- pr døgn pr. person i tillegg
Obligatorisk sluttrengøring for  Trollhø kr. 1300,-

Tronhus – Røsjø- og Generalstugu, pr enhet, kr. 790,- pr. døgn
Rabatt ved leie av begge. (Gjelder ikke høysesong 10.7.-13.8.)
Sluttrengøring pr enhet, hvis ønskeligt kr. 690,-

Campinghytte på Randsverk Camping – fra kr. 400,- pr. døgn

Sengetøy inkl. 2 håndklær kr. 110,- pr sett

Prisene varierer litt i forhold til sesong. Prisene over er for sommersesongen utenom høysesong. Pris på opphold av lengere varighet samt grupper på forespørsel.
Alle priser er inkl. mva.

Praktisk informasjon

Nøkkelutlevering, eventuell sengetøy og betaling for hytteleie og sluttrengjøring er i Randsverk.

Hytteutleien er åpen hele året. Hyttefeltet på Lemonsjøen har egen container plassert 50 meter fra innfallsveien til hyttefeltet.

Her er også container for sortering av glass og metall.