Priser & Info

Priser 2019 – hytter i Randsverk og i Lemonsjøen Fjellpark

Sørlia-appartement – (fra 2 personer) – kr.   1090,- pr. døgn
Fjellro-hytte og Sveadalen – (fra 2 personer) – kr. 1390.- pr. døgn

Døgnprisen øker med kr. 120.- pr døgn pr. person i tillegg for alle 3 overnattingsvarianter.

Sluttrengøring pr enhet, hvis ønskeligt – kr. 990,-
Trollhø – (fra 2 personer)- kr. 1800,- pr. døgn
Døgnprisen øker med kr. 120.- pr døgn pr. person i tillegg
Obligatorisk sluttrengøring for  Trollhø kr. 1400,-

Tronhus – Røsjø- og Generalstugu, pr enhet, kr. 790,- pr. døgn
Døgnprisen øker med kr. 60.- pr døgn pr. person i tillegg

Sluttrengøring pr enhet, hvis ønskeligt kr. 690,-

Campinghytte på Randsverk Camping – fra kr. 440,- pr. døgn

Sengetøy inkl. 2 håndklær kr. 120,- pr sett

Pris på opphold av lengere varighet samt grupper på forespørsel.
Alle priser er inkl. mva.

Praktisk informasjon

Nøkkelutlevering, eventuell sengetøy og betaling for hytteleie og sluttrengjøring er i Coop butikken i Randsverk.

Hytteutleien er åpen hele året. Hyttefeltet på Lemonsjøen har egen container plassert 50 meter fra innfallsveien til hyttefeltet.

Her er også container for sortering av glass og metall.